با دروتات سلامتی را قورت بده...

دروتات یک استارت آپ نوپا در حوزه ی بهداشت سلامت است. این گروه توسط تعدادی از دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی و با حمایت شرکت افق اندیشه نگار راه اندازی شده است.
هدف ما ارایه ی شیوه ای نوین در بستر سلامت، بهداشت و درمان است.
امید است تا بتوانیم در مسیر تحقق اهداف خود گام های موثری برداریم و عامل تغییری بزرگ باشیم.
تغییری دست نیافتنی اما ممکن …

خدمات دروتات

مقالات دروتات

شما می توانید در قسمت زیر بهترین مقالات پزشکی که بدست دانشجویات پزشکی ایرانی و بر اساس منابع معتبر نوشته شده است را دنبال کنید...

fa_IRPersian
fa_IRPersian